Själv Energi, El laddningstation för elfordon & busshållplatskurer

Själv Energi med egen solcelluppladning , El laddningstation för elfordon , busshållplatskurer med uppladdning som lämnar all el